Европейски шампионат за аматьори

Европейски шампионат за аматьори (23.06.2018 – 30.06.2018), Diamond CC, Austriа