За нас

„Приятели на Българския Голф“ (или за кратко „ПБГ“) е българско сдружение с нестопанска цел, основано от седем човека, вдъхновени от голфа и притежаващи страст и желание да подобрят условията и възможностите предоставени на младите български голфъри днес и за в бъдеще.

ПБГ цели да вдъхне патриотизъм и чувство за приобщеност на голфърите, които подкрепя, така че и те на свой ред да дадат същата подкрепа на следващото поколение младежи, като по този начин да създадат у тях основните ценности на спортсменство, лидерство и дълготрайно приятелство.

По настоящем, ПБГ спонсорира Българският Национален Отбор по голф, представляващ държавата в международни турнири. ПБГ оказва тази директна подкрепа, като в същото време преследва дългосрочната си цел – привличане на повече деца към спорта, създаването на национален отбор, който да се състезава на най-високо ниво в международни състезания, и който да постави основите на бъдещите български голф професионалисти.