Мисия

Голфът е уникален спорт, в който играчите се саморегулират, самостоятелно отговорни са за спазване на правилата, като трябва сами да обявяват и наказания за нарушенията си. От голфърите са изисква да поддържат най-висок стандарт на поведение, наречен етикет, който е базиран на уважение към другите, основоположник на ценностната система на живота. Това е игра на чест и гордост, изразени както на игрището, така и извън него. Голфът е единствения спорт, който играчът може да играе през целия си живот.

В резултат на това, голфът е спорт, който не се влияе от социалното разделение и разликите в начина на живот; играе се както от работническата класа, така и от бизнесмени и професионалисти. ПБГ иска да запознае с голфа всички нива на нашето обществото и да подкрепи деца от по-непривилегировани семейства и такива в неравностойно положение, които искат да се занимават със спорта.

По настоящем, ПБГ спонсорира Българският Национален Отбор по голф, представляващ държавата в международни турнири. ПБГ оказва тази директна подкрепа, като в същото време преследва дългосрочната си цел – привличане на повече деца към спорта, създаването на национален отбор, който да се състезава на най-високо ниво в международни състезания, и който да постави основите на бъдещите български голф професионалисти.